ഇന്നറിയേണ്ട പ്രധാന വാർത്തകൾ


▶️18 വയസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് മുതൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിൻ

▶️ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് സമാപിക്കും

▶️ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഏകീകൃത കുർബാന ഇന്ന് മുതൽ

▶️ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Post a Comment

0 Comments