ഗതാഗതക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി


ഇന്നു വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കുന്ദമംഗലം IIM - മുക്കം റോഡ് ജംഗ്ഷൻ , എരഞ്ഞിപ്പാലം - നടക്കാവ്, വട്ടകിണര്‍ - പന്നിയങ്കര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ജാഥ ഉള്ളതിനാൽ ആ സമയത്ത് ഗതാഗതക്രമീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post a Comment

0 Comments