നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരണോയെന്നതിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും


കൊവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവലോകന യോഗം ഇന്ന് ചേരും. കേസുകളുടെ പ്രതിവാര വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയുന്നതും, തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശങ്ക കുറയുന്നതും വിലയിരുത്തിയാകും പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ. ഞായറാഴ്ച നിയന്ത്രണം തുടരണോ എന്നതും, സി കാറ്റഗറി നിയന്ത്രണം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തീയേറ്ററുകൾ, ജിമ്മുകൾ എന്നിവ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.

ആശുപത്രികൾ ആശങ്കപ്പെട്ടത് പോലെ നിറയാത്ത സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുക്കും. കൂടുതൽ ജില്ലകൾ പീക്ക് ഘട്ടത്തിൽ എത്താൻ നിൽക്കുന്നതിനാൽ വലിയ ഇളവുകളോ അതേസമയം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കോ സാധ്യതയില്ല. രോ​ഗ വ്യാപനത്തോത്, രോ​ഗികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ അനുസരിച്ച് ജില്ലകളെ എ ബി സി എന്നിങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സി കാറ്റ​ഗറിയിൽ തിരുവനന്തപുരം,കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട,കോട്ടയം,ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.ഇവിടങ്ങളിൽ പൊതുയോ​ഗങ്ങളടക്കം നിരോധിച്ചിരുന്നു

Post a Comment

0 Comments