എസ്.ബി.ഐയില്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർമാരുടെ 15 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഒഴിവും യോഗ്യതയും
ചീഫ് മാനേജർ (കമ്പനി സെക്രട്ടറി)2: ഐ.സി.എസ്.ഐ. അംഗത്വം. ഏഴ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം.

മാനേജർ (എസ്.എം.ഇ.പ്രോഡക്ടസ്) - 6 (മുംബൈ): ഫുൾ ടൈം എം.ബി.എ./ പി.ജി.ഡി.എം/ തത്തുല്യ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിഗ്രിയും ഫുൾ ടൈം ബി.ഇ/ ബി.ടെക്കും. നാല് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ - 7 (മുംബൈ): സി.എയും മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയവും.
അപേക്ഷാ ഫീസ്: 750 രൂപ (എസ്.സി, എസ്.ടി, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് ബാധകമല്ല) അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി
സമർപ്പിക്കണം. അവസാന തീയതി: ജനുവരി 13. വെബ്സൈറ്റ്: sbi.co.in

Post a Comment

0 Comments