കൊവിഡ്‌; സംസ്ഥാനത്ത് 12 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി


കൊവിഡ്‌ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് 12 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലെ 12 ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് റെയിൽവേയുടെ നടപടി.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ

1)നാഗർകോവിൽ-കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ്സ് (no.16366).

2) കോട്ടയം-കൊല്ലം അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06431).

3) കൊല്ലം - തിരുവനന്തപുരം അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06425)

4) തിരുവനന്തപുരം - നാഗർകോവിൽ അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06435)

പാലക്കാട്‌ ഡിവിഷൻ

1) ഷൊർണ്ണൂർ-കണ്ണൂർ അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06023)

2)കണ്ണൂർ-ഷൊർണ്ണൂർ അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06024)

3)കണ്ണൂർ - മംഗളൂരു അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06477).

4)മംഗളൂരു-കണ്ണൂർ അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06478)

5)കോഴിക്കോട് - കണ്ണൂർ അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06481).

6)കണ്ണൂർ - ചർവത്തൂർ അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06469)

7)ചർവത്തൂർ-മംഗളൂരു അണ്റിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്സ് (no.06491)

8) മംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ് (no.16610)

Post a Comment

0 Comments